© Kültürlerarası Hemşirelik Derneği / Çanakkale - 2017

Yayınlar

KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK

Editörler: Prof. Dr. Ümit SEVİĞ  -  Doç. Dr. Gülbu TANRIVERDİ

1

HEMŞİRELERDE KÜLTÜREL YETERLİLİĞİ GELİŞTİRME YAKLAŞIM VE ÖNERİLERİ

Yazar: Doç. Dr. Gülbu TANRIVERDİ

2

“Kültürlerarası Hemşirelik Derneği” Resmi Web Sitesi
www.kahd.org    
© Kültürlerarası Hemşirelik Derneği / Çanakkale - 2017
“Kültürlerarası Hemşirelik Derneği” Resmi Web Sitesi

Yayınlar

KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK

Editörler: Prof. Dr. Ümit SEVİĞ Doç. Dr. Gülbu TANRIVERDİ

1

HEMŞİRELERDE

KÜLTÜREL

YETERLİLİĞİ GELİŞTİRME

YAKLAŞIM VE ÖNERİLERİ

Yazar: Doç. Dr. Gülbu TANRIVERDİ

2

www.kahd.org    
DUYURU