© Kültürlerarası Hemşirelik Derneği / Çanakkale - 2017

Yayınlar ( 1 )

KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK

Editörler: Prof. Dr. Ümit SEVİĞ  -  Doç. Dr. Gülbu TANRIVERDİ
“Kültürlerarası Hemşirelik Derneği” Resmi Web Sitesi

Yayın Sayfaları

KÜLTÜRLERARASI

HEMŞİRELİK

HEMŞİRELERDE KÜLTÜREL

YETERLİLİĞİ GELİŞTİRME

YAKLAŞIM VE ÖNERİLERİ

1

2

www.kahd.org