© Kültürlerarası Hemşirelik Derneği / Çanakkale - 2017

Genel Kurul Toplantıları

“Kültürlerarası Hemşirelik Derneği” Resmi Web Sitesi
KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK DERNEĞİ 1. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Toplanti tarihi: 27.09.2013 Gündem: Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi Kültürlerarası Hemşirelik Derneği’nin ilk Genel Kurul Toplantısına 16 üyenin katıldığı ve çoğunluğun saptandığı belirlendi. Toplantı Kurucu üye Gülbu Tanrıverdi tarafından açıldı. Gündem üyelere bildirildi. Divan seçimine geçildi. Kurucu Başkan Gülbu Tanrıverdi’nin önerisi ile; Divan Başkanı: Ülviye Çalıdağ Yazman: Gonca Gür Yazman: Ayfer Şahin Oy birliği ile seçildi. Divan Başkanlığına toplantı tutanağını imzalama yetkisi verildi.  Zorunlu dernek organları yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerin seçimine geçildi. Seçim açık oylama ile yapıldı. Üyelerce önerilen adaylar aldıkları oylar ve görevli oldukları kurullar aşağıda belirtilmiş olup 3 yil süre ile görev yapmaları oy birliği ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu Asil üyeliklerine 1- Gülbu Tanrıverdi (17 oy) 2- Ülviye Çalıdağ (17 oy) 3- Melike Yalçın Gürsoy (17 oy) 4- Gonca Gür (17 oy) 5- Ayfer Şahin (16 oy) Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine, 1- Meltem Saydam (15 oy) 2- Naciye Temiz (14 oy) 3- Emre Akdemir (13 oy) 4- Sevda Efil (11 oy) 5- Ayşe  Cücü (10 oy) Denetim Kurulu asil üyeliklerine; 1- Özlem Özel (17 oy) 2- Canan Tayfur (16 oy) 3- Selma Atay (15 oy) Denetim Kurulu yedek üyelik; 1- Hüseyin Koçak (14 oy) 2- Fahriye Göztepe (12 oy) 3- Ayten Dinç  (11 oy) Ilk genel kurul toplantısı usulüne uygun olarak Divan Başkanlığınca sona erdirilmiştir. İşbu tutanak, Divan Başkanlığı olarak tarafımızdan toplantının içeriğine ve alınan kararlara uygun biçimde hazırlanmış ve imza altına alıınmıştır. 27.09.2013 Divan Başkanı                                              Yazman                                  Yazman Ülviye Çalıdağ                                              Gonca Gür                             Ayfer Şahin
1. Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul Toplantıları Listesi

www.kahd.org    
© Kültürlerarası Hemşirelik Derneği / Çanakkale - 2017
www.kahd.org    
“Kültürlerarası Hemşirelik Derneği” Resmi Web Sitesi

Genel Kurul Toplantıları

KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK DERNEĞİ 1. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Toplanti tarihi: 27.09.2013 Gündem: Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi Kültürlerarası Hemşirelik Derneği’nin ilk Genel Kurul Toplantısına 16 üyenin katıldığı ve çoğunluğun saptandığı belirlendi. Toplantı Kurucu üye Gülbu Tanrıverdi tarafından açıldı. Gündem üyelere bildirildi. Divan seçimine geçildi. Kurucu Başkan Gülbu Tanrıverdi’nin önerisi ile; Divan Başkanı: Ülviye Çalıdağ Yazman: Gonca Gür Yazman: Ayfer Şahin Oy birliği ile seçildi. Divan Başkanlığına toplantı tutanağını imzalama yetkisi verildi.  Zorunlu dernek organları yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerin seçimine geçildi. Seçim açık oylama ile yapıldı. Üyelerce önerilen adaylar aldıkları oylar ve görevli oldukları kurullar aşağıda belirtilmiş olup 3 yil süre ile görev yapmaları oy birliği ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu Asil üyeliklerine 1- Gülbu Tanrıverdi (17 oy) 2- Ülviye Çalıdağ (17 oy) 3- Melike Yalçın Gürsoy (17 oy) 4- Gonca Gür (17 oy) 5- Ayfer Şahin (16 oy) Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine, 1- Meltem Saydam (15 oy) 2- Naciye Temiz (14 oy) 3- Emre Akdemir (13 oy) 4- Sevda Efil (11 oy) 5- Ayşe  Cücü (10 oy) Denetim Kurulu asil üyeliklerine; 1- Özlem Özel (17 oy) 2- Canan Tayfur (16 oy) 3- Selma Atay (15 oy) Denetim Kurulu yedek üyelik; 1- Hüseyin Koçak (14 oy) 2- Fahriye Göztepe (12 oy) 3- Ayten Dinç  (11 oy) Ilk genel kurul toplantısı usulüne uygun olarak Divan Başkanlığınca sona erdirilmiştir. İşbu tutanak, Divan Başkanlığı olarak tarafımızdan toplantının içeriğine ve alınan kararlara uygun biçimde hazırlanmış ve imza altına alıınmıştır. 27.09.2013 Divan Başkanı Ülviye Çalıdağ Yazman Gonca Gür Yazman  Ayfer Şahin
1. Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul Listesi

DUYURU