© Kültürlerarası Hemşirelik Derneği / Çanakkale - 2017

Duyurular

1. Uluslararası, 4. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi 21 - 24 Ekim 2017’de Şanlıurfa’da yapılacak. www.kulturlerarasihemsirelikkongresi2017.com

1

1. Uluslararası, 17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi 04 - 06 Nisan 2017’de Çanakkale’de yapılacak. www.uhok2018.turkiyekongre.com

2

“Kültürlerarası Hemşirelik Derneği” Resmi Web Sitesi
www.kahd.org